AMİNOASİTLER


AMİNOASİTLER
Aminoasitler, protein ve adale dokusunun yapı taşlarıdır protein molekülleri bunlardan oluşur ve her tip protein, aminoasitlerden oluşmuştur. Amino asitleri bir evin duvarındaki tuğlalara benzetebiliriz. vücuttaki her hücre, aminoasitler içerir. Hormonlar, enzimler, antikorlar vb. gibi, vücutta yüzlerce farklı tür protein vardır. 23 adet aminoasit bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmının spor için daha önemli olduğu belirtilmektedir. Her aminoasitte bir ‘nitrojen’ kısım ve bir de ‘karbon iskelet’ mevcuttur. Tüm aminoasitlerde nitrojen kısım aynıdır. Ancak karbon, kısım her birinde farklıdır.

Billedet “http://www.supplementler.com/shop/images/14.jpg” kan ikke vises, da det indeholder fejl.

Aminoasitler, esansiyel aminoasitler ve non esansiyel yani esansiyel olmayan aminoasitler olarak iki gruba ayrılmaktadır. ‘essential’ İngilizcede ‘asıl, temel; yada gerekli’ anlamlarına gelen bir kelimedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, esansiyel aminoasitler, mutlaka gıdalar vasıtasıyla dışarıdan alınması gereken aminoasitlerdir. Diğer bir deyişle vücut tarafından üretilmezler. Esansiyel olmayanların ise dışarıdan diyet yoluyla alınması gerekmez çünkü vücut tarafından üretilebilmektedirler. İsoleucine, leucine, lysine,methionine, phenylalanine,thronine,tryptophan ve valine, esansiyel yani temel amino asitlerdir. Bunların diyetle alınması zorunludur. Diğerlerini vücut üretebilmektedir. Bunlara ilave olarak, özellikle glutamine ve taurine’nin vücut geliştirme sporu yapan için önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Ayrıca protein kaynakları da tam ve tam olmayan proteinler olrak ikiye ayrılabilir. Süt, et balık gibi tam proteinler, esansiyel aminoasitleri içeren besin maddeleridir. Bunun yanında bazı esansiyel amino asitleri içeren besin maddeleridir. Bunun yanında bazı esansiyel amino asitleri içermekle beraber, tümünü içermeyen tahıl ve sebzeler gibi gıda kaynakları, tam olmayan protein kaynaklarıdır.

Protein içeren bir gıda ya da gıda takvşyesş alındığı zaman, proteinler midede pepsin adı verilen bir enzime maruz kalarak parçalanır. Bu parçalanma, benzer şekilde ince bağırsaklarda da devam eder ve sonuçta uzun aminoasit zincirleri tek aminoasitlere ve iki ya da üç aminoasitşi gruplara bölünür. Tek aminoasitler kana karışır ve bu yolla karaciğere gider. Buradan itibaren şunlar vukuu bulabili: Aminoasitler tekrar kana karışarak vücuda dağılabilir; başka bir aminoaside dönüşebişir; ya da metabolizmada kullanılacak diğer metabolitlere bölünebilirler. Elbette yenilen proteinlerden alınan tüm amşnoasitler, vücudun protein yapısına katılmaz. Fazla protein tamamen parçalanır ve nitrojen kısım üreye dönüştürülerek idrar yoluyla atılırken, karbon kısım yağ olarak depolanır.

İlgili Haberler

2.929 views